1. Медицински преглед30,00 лв.
2. Контролен преглед15,00 лв.
3. Корекция на зрението20,00 лв.
4. Корекция на зрението с контактни лещи25,00 лв.
5. Офталноскопия – очни дъна20,00 лв.
6. Тонометрия10,00 лв.
7. Авторефрактометрия10,00 лв.
8. Кератометрия10,00 лв.
9. Гониоскопия20,00 лв.
10. Екзофталмомертия10,00 лв.
11. Офталмоскопия по Goldman25,00 лв.
12. Снемане на конци30,00 лв.
13. Тест Ширмер10,00 лв.
14. Тест Зайдел10,00 лв.
15. Сондиране на слъзни пътища35,00 лв.
16. Цветна снимка на заден очен сегмент25,00 лв.
17. Цветна снимка на преден очен сегмент20,00 лв.
18. Манипулации с медикаменти20,00 лв.
19. Отстраняване на чуждо тяло от роговица30,00 лв.
20. Периметрия30,00 лв.
21. Пахиметрия15,00 лв.
22. Биометрия / А-ехография20,00 лв.
23. Лазерна капсулотомия70,00 лв.
24. Лазерна иридотомия70,00 лв.
25. ОСТ (оптична кохерентна томография)50,00 лв.


* Диспансерните пациенти ползват отстъпка